Ułatwienia dostępu

Krótko o projekcie

GOZ – NOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU

 • Projekt jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 • Jest skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych, średnich oraz dużych firm, którzy są zainteresowani planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko i zeroemisyjności lub wdrażaniem rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Realizowany od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2027 roku.
 • Będzie przeprowadzany na terenie całej Polski.
Obraz pola uprawnego z wiatrakami w tle

Co zyska firma, która weźmie udział w projekcie?

 • Wysokiej jakości szkolenia uwzględniające specyfikę potrzeb i uwarunkowań danej firmy oraz kompetencje jej pracowników.
 • Podniesienie konkurencyjności firmy.
 • Zindywidualizowane podejście w udzielanym wsparciu szkoleniowo-doradczym.
 • Zainspirowanie do opracowania i wdrożenia produktów/usług zgodnych z nurtem GOZ.
 • Zwiększenie świadomości i trafności podejmowanych decyzji biznesowych w obszarze GOZ.
 • Zyskanie wizerunku firmy troszczącej się o środowisko naturalne.

.

Tematyka szkoleń

 • Podstawy GOZ w działalności przedsiębiorstw
 • Praktyczne aspekty GOZ w działalności
 • Narzędzia dla biznesu wspierające transformacje GOZ
Zdjecie kiełka fasoli

Zapraszamy do udziału w projekcie
GOZ – NOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU

Przystąp do programu