Ułatwienia dostępu

Aktualizacja dokumentów

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 2 maja 2024 roku:

  • zmienił się regulamin rekrutacji GOZ;
  • uległ zmianie załącznik numer 8: Umowa wsparcia;
  • uległ zmianie załącznik numer 2: Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu;
  • dodany został nowy załącznik – zaświadczenie o zatrudnieniu Uczestnika/Uczestniczki (załącznik numer 14).

    Aktualne dokumenty można znaleźć w zakładce Rekrutacja. Ich zmiana nie oznacza zmiany daty naboru.