Ułatwienia dostępu

Nabór 1 – ogłoszenia

Szanowni Państwo,

informujemy, że pierwszy nabór do projektu „GOZ – NOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU” rozpocznie się 06.05.2024 r. W zakładce „Rekrutacja” znajdują się niezbędne informacje dotyczące zasad zgłaszania się do udziału w projekcie oraz dokumenty, z którymi warto zapoznać się przed dokonaniem zgłoszenia. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest możliwe tylko podczas trwania danego naboru.

Nabór będzie trwał do 20.05.2024 r. lub do wyczerpania 120% założonej alokacji dla ww. naboru (w pierwszym naborze wsparciem objęte zostaną 72 osoby, co oznacza, że w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez 86 osób nabór zostanie zamknięty).

Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych trwa do 7 dni roboczych od zamknięcia danej rundy naboru, o wynikach rekrutacji będziemy informować za pośrednictwem platformy oraz mailowo/telefonicznie.

Aktualizacja:

Szanowni Państwo,

informujemy, że pierwszy nabór do projektu „GOZ – NOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU” został otwarty. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.