Ułatwienia dostępu

Nabór 3 – ogłoszenia

Szanowni Państwo,

informujemy, że trzeci nabór do projektu „GOZ – NOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU” rozpocznie się 08.07.2024 r. W zakładce „Rekrutacja” znajdują się niezbędne informacje dotyczące zasad zgłaszania się do udziału w projekcie oraz dokumenty, z którymi warto zapoznać się przed dokonaniem zgłoszenia. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest możliwe tylko podczas trwania danego naboru.

Nabór będzie trwał do 22.07.2024 r. lub do wyczerpania 120% założonej alokacji dla ww. naboru (w trzecim naborze wsparciem objętych zostanie 60 osób, co oznacza, że w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez 72 osoby nabór zostanie zamknięty).

Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych trwa do 7 dni roboczych od zamknięcia danej rundy naboru, o wynikach rekrutacji będziemy informować za pośrednictwem platformy oraz mailowo/telefonicznie.