Ułatwienia dostępu

Realizacja

Zasady udziału i zakończenia udziału w szkoleniach/doradztwie

Pracownik/przedsiębiorstwo może wziąć udział w jednej z trzech ścieżek szkoleniowych wyznaczonych w projekcie zależnie od przeprowadzonej przez naszego eksperta analizy potrzeb:

  • Ścieżka 1 – szkolenie z podstaw GOZ (część ogólna) oraz praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstwa (część specjalistyczna); (śr. 3 dni szkoleniowe),
  • Ścieżka 2 – szkolenie z praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstwa (część specjalistyczna); (śr. 2 dni szkoleniowe),
  • Ścieżka 3 – szkolenie z praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstwa (wybrane zagadnienia części specjalistycznej); (śr. 2 dni szkoleniowe).

Zarówno część ogólna, jak i specjalistyczna szkoleń będzie prowadzona w formie wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń. Część szkoleń będzie odbywać się zdalnie, część stacjonarnie, a część w trybie mieszanym.

Jeśli uczestnik wykaże min. 80% frekwencję na szkoleniu oraz wypełni ankietę poszkoleniową, otrzymuje odpowiednie zaświadczenie o jego ukończeniu.

Jeżeli uczestnik po udziale w szkoleniu uzyska wyższy wynik post-testu niż pre-testu otrzyma odpowiednie zaświadczenie o nabyciu określonej/określonych kompetencji w zakresie zielonej ekonomii.

Przedsiębiorcy, którzy zakończyli udział w szkoleniach, mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczącymi planowania strategii rozwoju GOZ w przedsiębiorstwie i działań wdrożeniowych GOZ.

Każdy uczestnik ma prawo skorzystać z maksimum 10 godzin przedmiotowego doradztwa.

W umowie z przedsiębiorcą zostanie określone, w jakim czasie od zakończenia szkolenia powinno zostać zrealizowane doradztwo dla każdego z uczestników.

Harmonogram udzielania wsparcia

Harmonogram udzielania wsparcia (22.07.2024-30.07.2024)

Harmonogram udzielania wsparcia (07.06.2024-23.06.2024) – aktualizacja

Szkolenia w dniach 14-16.06.2024 r. zostały odwołane.

Archiwum:

Harmonogram udzielania wsparcia (07.06.2024-23.06.2024)