Ułatwienia dostępu

Rekrutacja

Zgłoszenie

Aby wziąć udział w projekcie „GOZ – NOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU”, należy spełnić wszystkie kryteria dostępu, zarejestrować się na platformie i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami poprzez adres e-mail: goz@inse.pl lub telefonicznie pod numerem 736 843 127.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w następujących krokach:

Krok 1: Możliwość sprawdzenia czy firma spełnia kryteria dostępu

Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie poniższe kryteria łącznie:

 • Firma posiada status mikroprzedsiębiorstwa, małego, średniego przedsiębiorstwa lub dużego przedsiębiorcy
 • Firma wykazuje zainteresowanie zaplanowaniem lub wdrożeniem rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej lub GOZ
 • Firma ma możliwość otrzymania pomocy de minimis
 • Firma powinna być zarejestrowana i prowadzona na terenie Polski
 • Firma nie bierze udziału w innym projekcie w ramach konkursu „GOZ–to się opłaca”
 • Firma nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania środków UE na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzające sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne
 • W firmie jest możliwość skierowania do projektu odpowiedniej kadry – przedsiębiorca może delegować do projektu pracownika (pracowników), który na dzień przystąpienia do projektu spełnia łącznie warunki:
  • posiada status pracownika zgodnie z definicją w art.3 ust.3 ustawy o PARP
  • zostanie oświadczone zaangażowanie pracownika lub że planowane jest jego zaangażowanie w proces planowania lub wdrożenia rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej lub GOZ
  • nie bierze udziału we wsparciu w ramach projektu dofinansowanego w konkursie „GOZ–to się opłaca”

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną:

Krok 2: Założenie konta na platformie internetowej

Należy założyć konto na Naszej platformie internetowej – link znajduje się poniżej.

Krok 3: Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego

Po zarejestrowaniu się, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który umożliwi sprawdzenie czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi projektu. Należy upewnić się czy formularz został wypełniony kompletnie, umożliwiając weryfikację jego treści.

Krok 4: Ocena kwalifikacyjna

Zespół rekrutacyjny dokona weryfikacji zgłoszenia pod kątem spełnienia wymogów konkursowych do 7 dni roboczych od zamknięcia danej rundy naboru. O wynikach rekrutacji firma zostanie poinformowana za pośrednictwem platformy oraz mailowo/telefonicznie.

Krok 5: Podpisanie umowy

Aby przedsiębiorstwo mogło brać udział w projekcie i miało możliwość uzyskania wsparcia szkoleniowego konieczne jest zawarcie przez firmę umowy z Beneficjentem.

Archiwum dokumentów (zobacz więcej)